Neper er ei måleining som vert nytta for å gje nivåskilnad mellom to amplitudar ved demping av harmoniske svingingar og bølgjer. Eininga har symbolet Np og er kalla opp etter John Napier.

Neper er gjeve som

der og er verdiane ein vil ha tak i, og ln er den naturlege logaritmen.

Demping per periode, gjeve i neper, vert kalla det logaritmiske dekrementet svingingane. Dempingskoeffisient blir gjeve i Np/s og svekkingskoeffisient eller attenuasjonskoeffisient blir gjeve i Np/m.

KjelderEndra

  • Holtebekk, Trygve. (2009, 14. februar). Neper. I Store norske leksikon. Henta 15. november 2013 frå http://snl.no/neper.