Opna hovudmenyen
Broom icon.png Denne artikkelen kan ha godt av ein språkvask, som reinskar opp målføringa og/eller innfører same språkstilen overalt.

Nervegift er gift som angrip hjernen og andre delar av nervesystemet i kroppen. Nervegift som produserast av levande organismer kallas neurotoksin. Det kan verkar gjennom å påverka nervecellene sitt aksjonspotensial eller gjennom å verka på signaloverføringa i synapsene. Nervegiftane er dødlege fordi hjerna og nervane vert direkta skada av gifta, eller fordi nervane vert mellombels bedøvde, slik at viktige kroppsfunksjonar som hjarte og anding stoppar.[1]

ReferansarEndra

  1. https://sml.snl.no/.search?utf8=%E2%9C%93&query=nervegift