Nervevev

biologisk vev som utgjer hovuddelen av nervesystemet

Nervevev består av nerveceller som kan danne og leie elektriske signal, og av støtteceller (gliaceller). Nerveceller sender informasjon mellom cellene i kroppen og deltar i samordninga og kontrollen av funksjonane til cellene.