Nestekjærleik er omsorg for andre menneske og det å kjenne seg ansvarleg for velferda til alle medmenneske utan omsyn til religion, kjønn, politisk standpunkt eller andre særpreg. Mens nokon ser det som eit element i sosial kontroll, ser andre på det som ei form for altruisme. Nestekjærleiken er eit døme på ein aktiv, utåtvend kjærleik.

Spire Denne filosofiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.