Nett-TV

Nett-TV er ei teneste som gjer fjernsynsprogram tilgjengeleg via Internett. Tenesten er som oftast gratis, men somme fjernsynskanalar har bestemt seg for å leggje det under lisens.

KjelderEndra