Opna hovudmenyen
Små maskinar som kan brukast til å gje trygge kodar for nettbankbruk.

Nettbank er ei fellesnemning på banktenester som kan gjerast via ein terminal oppkopla til internett. Dei aller fleste bankane i Noreg tilbyr dette til sine kundar i dag. Dette har ført til store omleggingar i driftsstrukturen til fleire norske banker.

Nettbank har vore under sterkt søkelys frå media som har stilt seg kritisk til sikringa forbunde med transaksjonar over internett.

Spire Denne dataartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.