Neumer er ein type stenografiske teikn som antyda korleis melodiane skulle syngjast. Det er vassrette linjer med markeringar. Gregoriansk musikk vart etter kvart skriven med neumer.

GalleriEndra

KjelderEndra