Nihonium

grunnstoff med kjemisk symbol Nh og atomnummer 113

Nihonium er eit grunnstoff med atomnummer 113. Det har kjemisk symbol Nh.

Resultat som tyder på at ununtrium er oppdaga er publisert, men oppdaginga er ikkje stadfesta.

BakgrunnsstoffEndra