Noachis Terra

Noachis Terra (latin for 'landet til Noah') er eit større terreng på Mars. Det er ein av dei eldste kjende regionane på Mars, estimert til å vera minst 3,9 milliardar år gamalt. Den tidlegaste kjende geologiske perioden på Mars, Noachium, er namnsett etter det.

Viking-bilete som syner mesteparten av Noachis Terra (mesteparten av venstre bilethalvdelen)
Nedslagskrateret Maunder på Noachis Terra

Grunna alderen er Noachis Terra pepra med nedslagskrater; mange av dei eroderte.

KjelderEndra