Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) vart stifta 25. mai 1890 og er landets eldste særforbund i idrett.

Turn var den fyrste idretten i Noreg som vart organisert i eit landsforbund. I dag er 420 gymnastikk- og turnforeiningar/lag med i forbundet. Med over 100 000 medlemmer er NGTF det femte største særforbundet kva gjeld individuelle medlemer. Forbundet organiserar apparatturn, troppsturn, rytmisk gymnastikk og sportsdrill.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund er tilslutta Det internasjonale turnforbundet (FIG) (Fédération Internationale De Gymnastique).

Kjelder endre