Norges Klatreforbund

Norges klatreforbund (NKF) er eit forbund som har som formål å fremje klatresporten i Noreg og representere norsk klatresport internasjonalt.

Norges klatreforbund er eit særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske komité (NIF). Norges klatreforbund er medlem av det internasjonale klatreforbundet (UIAA) og Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO.

Bakgrunnsstoff

endre