Norsk Astronomisk Selskap

Norsk Astronomisk Selskap (NAS) er ein ideell organisasjon som har til formål å fremma interesse for og å spreia kjennskap til astronomi. Foreininga sitt formål er òg å støtta amatørverksemd med råd og anvisingar. Hovudkontoret ligg i Oslo, men foreininga har lokalforeiningar spreidde over heile landet.

Foreininga blei stifta den 25. februar 1938 etter initiativ ifrå Svein Rosseland, professoren som òg grunnla Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) i Oslo. Medlemsbladet heiter Astronomi og blir utgitt seks gongar i året.

LeiararEndra

BakgrunnsstoffEndra