Norsk Skotøyarbeiderforbund

Norsk Skotøyarbeiderforbund vart skipa i 1890, og organiserte arbeidarar frå skotøyindustrien. Forbundet gjekk inn i Bekledningsarbeiderforbundet i 1969.