Norsk Villsaulag

Norsk Villsaulag er ein norsk interesseorganisasjon for villsaubønder. Laget blei oppretta i 1995. Det arbeider med teljing av sau og kontrollerer tilhøva for villsau i Norge og arbeider for å sikra kvaliteten på villsau.

Villsau frå Norskekysten er eit varemerke på produkt frå gammalnorsk sau som beiter på lyng og går ute heile året.[1]

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra