Norsk stadnamnleksikon

Norsk stadnamnleksikon er eit oppslagsverk eller leksikon utgjeve av forlaget Det Norske Samlaget. Norsk stadnamnleksikon er eit oppslagsverk som først og fremst skal gje forklaring og tyding av viktige stadnamn i Noreg. I tillegg til dei einskilde namna vert det gjeve forklaring på fleire av dei viktigaste grunnorda.

Jørn Sandnes og Ola Stemshaug har vore redaktørar for alle dei fire utgåvene. Fyrste utgåve kom i 1973, andre utgåva i 1980, tredje utgåva i 1989 og fjerde utgåva i 1997.

LitteraturEndra

  • Sandnes, Jørn og Stemshaug, Ola (red): Norsk stadnamnleksikon, Oslo 1997. 4. utgåve ISBN 82-521-4905-7