Norway Cup er ei internasjonal fotballturnering for ungdom som blir halden i Oslo. Ho har vorte arrangert årleg sidan 1974, og blir rekna som den største fotballturneringa i verda. I 2005 deltek 1537 lag frå 42 land, med ca. 30 000 spelarar i alderen 10-19 år.

Norway Cup på Ekebergsletta i 2008.

Dei fleste kampane blir spelt på Ekebergsletta, mens finalane blir spelt på Ullevaal Stadion.

Frode Kyvåg er generalsekretær.

Bakgrunnsstoff Endra