Oberst (tysk, den øvste) er ei offisersgrad. Mellom ca 1975 og 1. desember 1997 var denne grada kjend som Oberst II i Noreg. Symbolet for grada er tre stjerner mellom to striper. Grada tilsvarar kommandør i Sjøforsvaret.