Oddgeir Hoftun (fødd 11. august 1943) i Oslo er ein norsk arkeolog og kunsthistorikar. Han er forfattar av fleire artiklar og bøker om nordisk førkristen mytologi og kult, og om tema og motiv i mellomalderens nordiske kyrkjekunst som har relasjonar til kristninga og den heidne ideologiske arven.

Oddgeir Hoftun
Fødd 1943 (77 år)
Yrke arkeolog, kunsthistorikar

BibliografiEndra

Bøker:

 • Nordiske og fellesgermanske hedenske motiver i middelalderens engelske kristne herskerpropaganda : bildene på steinkorset Gosforth Cross og skrinet Franks Casket, Oslo 2016: Kolofon Forlag. ISBN 978-82-300-1417-2
 • Kristningsprosessens og herskermaktens ikonografi i nordisk middelalder, Oslo 2008: Solum Forlag. ISBN 978-82-560-1619-8
 • Menneskers og makters egenart og samspill i norrøn mytologi, Oslo 2004: Solum Forlag. ISBN 82-560-1451-2
 • Stavkirkene – og det norske middealdersamfunnet; tekst: Oddgeir Hoftun; foto: Gérard Fransceschi; komposisjion [komposisjon]: Asger Jorn, København Valby 2002: Borgens Forlag. ISBN 87-21-01977-0
 • Norrøn tro og kult ifølge arkeologiske og skriftlige kilder, Oslo 2001: Solum Forlag. ISBN 82-560-1281-1

Tidsskriftartiklar:

 • Middelalderens lydpotter. Historie, populærhistorisk magasin 3. Bergen 2001, side 36-39.
 • Den hedenske Sigurd Fåvnesbanes kristne budskap fra stavkirkeportaler og runesteiner. ICO-Iconographisk Post – Nordisk tidskrift för bildtolkning 4-2000, København 2001, side 1-17.
 • Ragnarok. Verdens undergang og regenerasjon i norrøn mytologi. Historie, populærhistorisk magasin 3, Bergen 2000, side 58-65.
 • Jernalderens båtbegravelser og myten om guden Balder. Historie, populærhistorisk magasin 3, Bergen 1998, side 26-39.
 • Kultisk keramikk i jernalderen. Fornvännen 93. Stockholm 1998, side 81-88.
 • Stavkirkeportalene med rankeløvehode. ICO-Iconographisk Post – Nordisk tidskrift för bildtolkning 2-1997, København 1998, side 20-30.
 • De norske stavkirkenes aner. Historie, populærhistorisk magasin 1, Bergen 1998, side 50-60.
 • «...kvit aur øses over treet». Det hellige hvite i jernalderen. Viking. Norsk arkeologisk årbok LX, Oslo 1997, side 43-57.
 • Om kvinner og det kvinnelige i jernalderens kult og tro. Historie, populærhistorisk magasin 1, Bergen 1997, side 14-24.
 • Harald Hårfagres løfte om ikke å kjemme eller skjære håret før Norge var erobret. Historie, populærhistorisk magasin 2, Bergen 1996, side 4-8.
 • Jernaldersamfunnets kvinnelighet. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 19-20, Bergen 1995, side 99-114.
 • Tor med hamaren og torshamarar. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 1, Bergen 1995, side 32.
 • Hvor ble det av Tor og Tors hov? Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 1, Bergen 1995, side 5-11.
 • Kan kammer fortelle noe om jernalderens tro? Arkeo. Nytt fra Historisk museum, Universitetet i Bergen 2, Bergen 1992, side 9-13.