Ole Gundersen Forseth

Norsk bonde og sogegranskar

Ole Gundersen Forseth (11. oktober 18331919) var ein norsk gardbrukar og bygdesogegranskar frå ØksendalNordmøre. Ingebrigt G. Forseth var ein yngre bror.

Forseth tok over farsgarden og dreiv denne til 1890-åra. Tidleg tok han til å samle inn tilfang til ei bygdesoge for Øksendal. Han skreiv «Protokoll over de øksendalinger som fra 1855 til 1911 er utvandret til Amerika, deres fødested, videre skjebne m.v». I 1927 gav sambygdingar ut Øksendalen i eldre tid. Efter O. G. Forseths efterladte skrifter.

Kjelder

endre