Omleiringa av Luxembourg i 1684

Omleiringa av Luxembourg i 1684 vart utført av Ludvig XIV av Frankrike. Dette førte til uro hos Frankrike sine naboar og dette resulterte i at Augsburgforbundet vart oppretta i 1686. I den påfølgjande pfalsiske tronfølgjekrigen måtte Frankrike gje i frå seg hertugdømet, som vart gjeve tilbake til Habsburg med Ryswick-traktaten i 1697.

Militærplan for omleiringa av Luxembourg.

KjelderEndra