Open standard

Ein open standard er ein standard som er fritt tilgjengeleg og som fritt kan brukast av alle. Opne standardar vert til gjennom breitt samarbeid, der mange ulike personar og/eller organisasjonar har påverknad. Opne standardar for filer eller elektroniske dokumenter vert òg kalla opne format.

Døme på opne standardarEndra

Sjå ògEndra