Frå 2010 til 2011 gjekk den gjennomsnittlege opphaldslengda for pasientar med spondylolistese ned med omkring 6% i USA. Den gjennomsnittlege opphaldslengda var 3,6 og 2010 og 3,4 i 2011.

Opphaldslengd (LOS) er eit omgrep som blir brukt for å skildre varigskapen av ei hospitalisering. Opphaldslengda blir utrekna ved å trekke innleggingsdagen frå utskrivingsdagen. Personar som reiser same dagen har ei opphaldslengd på éin dag.

AnalyseEndra

Ein vanleg statistikk for opphaldslengd er gjennomsnittleg opphaldslengd (ALOS). Dette gjennomsnittet blir rekna fram ved å dele heilskapen av opphaldsdagar med talet på pasientar i den same diagnose-relaterte gruppa. Ein variant av denne er å rekne opphaldslengda som den tida pasienten har undergått undersøking eller behandling.

Opphaldslengda har ofte mykje skeivskap, noko som er viktig å ta omsyn til når ein skal finne passande statistiske tilnæringar.[1] Gjennomsnittleg opphaldslengd er nyttig med omsyn på kostnadar, men den kan slå dårleg ut på statistikkar for opphaldslengd; medianen kan vere føretrekt.

Den kan vere nyttig å finne ei føreseieleg opphaldslengd for pasienten, eller å lage ein modell som kan finne påverkande faktorar. Det finst ulike modellar som er laga for å spå opphaldslengd i ulike omstender. Til dette har ein pleidd å bruke regresjonsmodellar, men Markovkjeder har òg vore brukt.[2][3] Innanfor regresjon har ein prøvd lineære, lognormale og logistiske tilnæringar, men mange av desse har fått kritikk frå andre forskarar.[1][3] Carter og Potts kom i 2014 med eit framlegg om bruken av negativ binomisk regresjon.[1]

KjelderEndra

  1. 1,0 1,1 1,2 Carter, E.M., Potts, H.W.W. (4. april 2014). «Predicting length of stay from an electronic patient record system: a primary total knee replacement example». BMC Medical Informatics & Decision Making 14: 26. Henta 23. april 2014. 
  2. Xie, H., Chaussalet, T.J., Millard, P.H. (Januar 2005). «A continuous time Markov model for the length of stay of elderly people in institutional long-term care». Journal of the Royal Statistical Society: Series A 168 (1): 51–61. 
  3. 3,0 3,1 Faddy, M.J., Graves, N., Pettitt, A.N. (2009). «Modeling length of stay in hospital and other right skewed data : comparison of phase-type, gamma and log-normal distributions». Value In Health 12 (2): 309–314. Henta 23. april 2014. 
  Denne medisinartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.