Opposisjon

Wikimedia-fleirtydingsside

Opposisjon (av opponere, frå latin 'setja opp imot') kan visa til det å ha ei motsett stilling til noko anna, i bokstaveleg eller figurleg tyding. Omgrepet kan visa til:

  • Opposisjon i astronomi – to himmellekamar som står i motsett retning på himmelen.
  • Opposisjon i politikk – dei som er motstandarar til dei som styrer, som er i posisjon, f. eks. til ei sitjande regjering.
  • Opposisjon i sjakk – korleis dei to kongane er plassert i høve til kvarandre i visse bondesluttspel i sjakk.

Kjelder

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.