Oppvekst er tida frå menneske blir fødde til dei er rekna som ungdom eller vaksne.

Opplevingar i oppveksten kan prega resten av livet, og tida blir derfor sett på som svært viktig. Mellom anna har mange forfattar skildra ulike oppvekstar i såkalla oppvekstromanar.

Sjå òg

endre