Ein optisk akse er den rette linja mellom dei to krummingssentra i dei to flatene i ei linse. Ein optisk akse i ein krystall er den retninga lyset kan følgje utan at det vert brote dobbelt. Dobbeltbrytande krystallar har anten ein eller to optiske aksar.

Optisk akse (den raude linja) og stråler symmetrisk til den optiske aksen (blå og grøn) gjennom forskjellige linser.

Kjelder endre