Ordbog over det danske Sprog

Ordbog over det danske Sprog (ofte kalla ODS) er ei ordbok som gjev eit oversyn over dansk i tida 1700-1955. Det kom 28 bind frå 1919 til 1956, og sidan 1992 kjem det eit Supplement. Det var professor Verner Dahlerup som starta arbeidet.

ODS har klåre grenser: mot faguttryk, mot dialektar, og over for slang.

Ordbog over det Danske Sprog er tilgjengeleg på Internett.

Den Danske Ordbog er eit nyare framhald av arbeidet.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre