Ei ordliste er alfabetisk oppsett av ord i eit språk. Formålet med ordlista kan vere å finne opplysningar om rettskriving, grammatisk kjønn, bøyingsformer eller uttale. Til skilnad frå ordbøker inneheld ikkje ordlistene fullstendige opplysningar om ordsoge, bruksmåtar og uttale.

Ordlister er i norsk utarbeidd til skulebruk og ved rettskrivingsendringar.

Bakgrunnsstoff endre