Ordna mengd

Ei ordna mengd er ei mengd der det er definert ein orden.