Origo er eit matematisk omgrep for nullpunktet i eit koordinatsystem, punktet der aksane møter kvarandre.

Origo i geometrisk plan

Origo delar aksane i ein positiv og ein negativ halvakse. Koordinatane til origo er (0,0) ieit todimensjonalt system og (0,0,0) i eit tredimensjonalt.