Ornitologi (frå gresk ορνις, «fugl») er vitskapen som studerer fuglar. Læra er ein del av zoologien, og tek for seg dei fleste aspektane med fuglane sitt liv, slektskap og oppbygnad. Fuglar er takknemlege studieobjekt, i og med at dei på mange måtar liknar menneske meir enn dei fleste pattedyr; brorparten av fugleartane me kjenner er dagaktive og orienterar seg primært etter syn- og høyrselsssansen.

Ein hærfugl (Upupa epops) vert ringmerka.

Det finst om lag 9700 beskrivne fugleartar i verda, rundt 450 av desse er registrert i Noreg.

Bakgrunnsstoff

endre

Norsk Ornitologisk Forening