Oslo-Pressen


Oslo-Pressen var ei norsk fellesavis som vart utgjeven i Oslo i dei fem første frigjeringsdagane etter krigen i mai 1945.

Etter anmodning frå leiinga av Heimefronten vart det dei fyrste fredsdagene etter andre verdskrigen gjeve ut ei fellesavis i Oslo, der medarbeidarar frå både stansa aviser og ikkje-stansa aviser deltok. Heimefronten ville hindra at ikkje-stansa aviser skulle få dra nytte av å ha intakt produksjonsutstyr på rekning av avisene som var vorte stansa.

Fyrste utgåve vart produsert i all løyndom i lokalane til aftanposten natt til 8. mai. Avisa kom ut to gonger dagleg. Fyrste avis vart trykt i 453 100 eksemplar, med hovedoverskrift: «Vår kamp er kronet med seier». Kveldsutgåva 8. mai vart trykt i 324 200 eksemplar. Opplaget heldt seg like høgt i dagane som kom.

Oslo-Pressen vart utgjeven fram til 12. mai. Dei ordinære avisa kunne gjenoppta normal drift og utgje sina vanlege aviser frå 14. mai.

Det vart lagt særleg vekt på hovudstaden og tilhøva der, men òg mange andre stadar fekk sina fellesaviser frå 8. mai og nokre dagar utover, såg som Askim-Pressen, Fellesavisen (Lillehammer), Fellesavisen (Harstad), Fredrikstad-Pressen, Den frie Rørospresse, Fritt Norge (Drammen), Halden-Pressen, Hamar Frie Presse, Haugesunds-Pressen, Mosjøpressen, Romsdalspressen (Molde), Sarpsborg-pressen og Trondheims-Pressen.

KjelderEndra