PIN-kode

Ein PIN-kodePersonal Identification Number») er eit numerisk passord som ein blant anna kan måtte oppgje ved start av mobiltelefonar, ved uttak frå minibankar, og ved bruk av visse offentlege tenester.

PIN-kode sendt i eit konfidensielt brev.

Vanlegvis består PIN-koden av fire siffer. Bakgrunnen for dette er at det skal vere relativt sikkert og samstundes vere ganske lett å hugse. Dersom alle kombinasjonar av dei fire siffera vert brukte, finst 10 000 ulike kombinasjonar av ein PIN-kode på fire siffer.

BakgrunnsstoffEndra