Pakkesniffar

Ein pakkesniffar (engelsk packet analyzer, packet sniffer, protocol analyzer eller network analyzer) er ei programvare eller maskinvare som kan fanga opp trafikk på eitt eller fleire nettverk.[1] Desse pakkane er som regel krypterte, og signerte med noko som vert kalla HASH. Cain & Abel (òg kalla Cain) er eit døme på ein pakkesniffar.

Analyseprogrammet Ethereal.

KjelderEndra

  1. Kevin J. Connolly: Law of Internet Security and Privacy, Aspen Publishers, 2003, s. 131. ISBN 978-0735542730.