Parentonym er personlege etternamn eller mellomnamn laga av fornamnet til ein av foreldra og ei ending som viser familietilknyting, på norsk vanlegvis endinga -(s)son eller -(s)dotter, evt -(s)sønn eller -(s)datter eller vaiantar av dette.

Nemninga parenttonym vert slik brukt som ei kjønnsnøytral fellesnemning for dei kjønnsspesifikke nemningane patronym og matronym.

I tradisjonell norsk kultur har det vore klårt sterkast tradisjon for å ta parentonym etter namnet til far til barnet, altså patronym.

KjelderEndra