Parlamentkonvensjonen i 1689

Parlamentkonvensjonen i 1689 var ei uvanleg forsamling av Det engelske parlamentet som overførte den engelske og irske krona frå Jakob II til Vilhelm III. Han skil seg frå Parlamentkonvensjonen i 1660 med at han ikkje utan vilkår gjeninnsette den rettmessige og lovmessige monarken, men valde å rettferdiggjere avsetjinga av monarken til fordel for ein annan, og prøvde å innføre nye lover og planar i grunnlova.

KjelderEndra