Permeabilitet

Wikimedia-fleirtydingsside

Permeabilitet kan vise til:

Noko som er permeabel er gjennomtrengeleg. Ein skiljevegg er permeabel når ein gass eller ei væske kan diffundere gjennom han.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.