Personleg læringsnettverk

Personleg læringsnettverk, avkorta til PLN, er ei samling digitale ressurar og verktøy som blir samla og brukt av ein person for å fremje eiga læring og personleg utvikling.

Bakgrunnsstoff endre