Phon eller fon er ei måleining for hørenivå, det vil sei vurderinga til ein normalhøyrande person av kor sterk ein lyd er. Ved frekvensen 1000 Hz er fonskalaen identisk med desibelskalaen. Ein tone med ein annan frekvens har intensiteten n fonar når eit normalt øyre oppfattar tonen akkurat like sterkt som ein 1000 Hz tone med n desibel styrke. Høreterskelen er frekvensavhengig i samsvar med fon-kurvane, som òg blir kalla likelydskurvar.

Kjelder

endre
  • Phon. (2012, 15. august). I Store norske leksikon. Henta 16. november 2013 frå http://snl.no/phon.