Phot er ei eldre måleining for illuminans med symbol ph. Han vart særleg nytta ved fotografering. Ein phot er 1 lm/cm² = 104 lux.

KjelderEndra

  • Phot. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 16. november 2013 frå http://snl.no/phot.