Piczo var ein USA-amerikansk nettstad og eit internettsamfunn der folk over 13 år kunne lage si eiga heimeside og snakka saman. Pizco blei grunnlagd i 2004 og lagt ned i 2012. Det var internasjonalt, og kven som helst kunne registrera seg. Nettstaden marknadsførte seg som tryggare for ungdom enn andre, og gav mellom anna råd om nettvett.

BakgrunnsstoffEndra