Planimetri

Planimetri er læra om korleis ein skal rekne ut flateinnhaldet til plane figurar når ein kjenner visse lengder og vinklar på figuren.

Planimetri er grunnleggande innan kartografi.

KjelderEndra