Pluralis

Pluralis eller fleirtal er eit grammatisk trekk i kategorien Numerus. Det er eit markerte trekk i kategorien, umarkert er singularis. Pluralis uttrykker at ordet som står i pluralis refererer til fleire enn ein referent. I tonumerussystem er pluralis det andre trekket, men det finst også system med tre eller fleire numerus. Dei aller fleste språka i verda har grammatikalisert numerus, og dei har dermed pluralis.