Polygonmark

Polygonmark er tundraområde i høgfjell eller polarstrøk der overflata viser polygonforma mønster, anten av isfylte sprekker eller av lausmateriale sortert av frosten. Polygonmark er ein spesiell type strukturmark.

Polygonmark på Bridlicna i Hruby Jesenik-fjella i Tsjekkia.

KjelderEndra