Popkunst (eng. pop art) var ei rørsle innan kunsten som tok til i USA og England på slutten av 1950-talet. Popkunst tek utgangspunkt i populærkultur, som reklame og teikneseriar, og har som mål å treffa eit breitt publikum.

Døme på popkunst.

Det var den britiske kritikaren Laurence Alloway som først brukte omgrepet i 1958.

Kjende popkunstkunstnarar:

endre