Prinsipp

Prinsipp kjem frå latin principium, som tyder «opphav» eller «første årsak». Prinsipp vert brukt i tydinga grunnsetning, som i ei overordna eller grunnleggjande setning for tenking eller handling.

Sjå ògEndra