Prion er smittestoff som einast er samansett av protein. Dei kan valde ei rekkje sjukdomar hjå både dyr og menneske, som til dømes skrapesjuke og Creutzfeld-Jakob-sjukdomen. Prionet vart oppdaga av den amerikanske nevrologen Stanley Prusiner, som fekk Nobelprisen i medisin i 1997 for arbeidet.

Prionsmitte kan kort forklarast som at priona - dei muterte proteina - modifiserar andre, nærskylde protein til å bli kopiar av seg sjølv. Smitta går gjennom proteinopptak i nærskylde artar, t.d. når storfe får beinmjøl i kosten.

PrPc-relaterte sjukdommar

endre