Promotor i genetikk

DNA-sekvens som initierer transkripsjonen av eit gen

Promotorar er område på DNA-molekyl nær gen og nær stader der RNA-polymerase byrjar avskriving av gen. Promotorar er døme på genregulerande element, og er ein av dei best kjende typane av desse.

KjelderEndra