Prydvokstrar er vokstrar som vert dyrka som pynt i hagar eller i potter innandørs. Dei er dyrka for utsjånaden eller dufta, til skilnad frå nyttevokstrar, som er dyrka for føde eller råvarer.

Petunia