Røter er er plantedelar som plantane normalt utviklar under jorda, med tre hovudføremål:

  1. å feste plantane til bakken
  2. å ta opp vatn og løyste næringssalt
  3. å lagre organiske næringsemne
Trerøter

Sjå òg

endre