Radiusen er avstanden frå sentrum i ein sirkel eller ei kule til eit punkt på perifirien. Radiusen er halvparten av diameteren.

M = Senterpunkt
r = Radius
d = Diameter

Formlar for sirklarEndra

Radius frå omkrinsEndra

Radiusen til ein sirkel med omkrins C er

 

Radius frå arealEndra

Radiusen til ein sirkel med areal A er

 

Radius frå tre punktEndra

For å rekne ut radiusen til ein sirkel som går gjennom tre punkt P1, P2, P3, kan ein nytte formelen:

 

der θ er vinkelen  

Denne formelen nyttar sinusregelen.

KjelderEndra